Chi phí mua máy thấp, phù hợp với đối tượng có mức vốn đầu tư kinh doanh nhỏ

2. Nhiều thao tác phức tạp

Với máy dặp bằng tay thì ta sẽ mất nhiều công hơn để dập một cốc nước.

3. Năng suất máy thấp

Với thời gian dập mỗi cốc lâu nên máy này không phù hợp với những quán có lưu lượng khách lớn.Chia sẻ